Coronavirus (COVID-19) update

Gepubliceerd op 19-03-2020

Capelle aan den IJssel, 19 maart 2020

 

Betreft: Coronavirus (COVID-19) update

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft niet alleen invloed op de gezondheid van veel mensen, ook de economie wordt door het virus geraakt.

Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te verzachten. De duurste maatregel: een noodfonds waaruit werkgevers compensatie kunnen krijgen voor loonkosten van werknemers. Daarmee vervalt de werktijdverkorting (WTV).

Als een bedrijf verwachtte tijdelijk veel omzet mis te lopen, kon het (een deel van) het personeel geheel of gedeeltelijk naar huis sturen. De uren die dan niet werden gewerkt, werden voor 70 tot 90 procent vergoed door het UWV.

Maar die regeling bleek volstrekt onhoudbaar. Gisteren hadden al 78.000 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd en al die aanvragen konden niet snel genoeg beoordeeld worden.

En dus is er nu een alternatief: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Die regeling werkt anders, waardoor hij veel sneller kan worden toegekend en open staat voor meer bedrijven.

Bedrijven die al werktijdverkorting hadden gekregen, houden dat gewoon. Alle bedrijven die een aanvraag hadden gedaan die nog niet was gehonoreerd, gaan over naar het nieuwe systeem. Dit zal automatisch worden omgezet.

Wat is de NOW? De algemene regel is dat bedrijven die meer dan 20 procent omzetverlies verwachten door de crisis een tegemoetkoming mogen aanvragen in de loonkosten. Die kan oplopen tot maximaal 90 procent van de loonsom: het geld dat de werkgever kwijt is aan loon voor werknemers.

Ook R&E Services is door de coronacrisis getroffen, veel opdrachtgevers van ons bedrijf hebben per direct de planning en inzet van uitzendkrachten en gedetacheerden on hold gezet! Alleen de hoognodige werkzaamheden mogen en kunnen dan nog doorgang vinden.

R&E Services heeft dus in navolging van veel andere bedrijven, groot en klein een aanvraag ingediend bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid voor deze NOW regeling. Onze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 83977. Op het moment van schrijven is er verder nog niet veel meer bekend dan hierboven beschreven.

In lijn met de maatregelen binnen Nederland zullen wij ons met terugwerkende kracht (1 maart 2020) beroepen op bovenstaande noodmaatregelen om de bedrijfscontinuïteit van R&E Services te kunnen waarborgen.

Wij realiseren ons dat dit een zeer uitzonderlijke en lastige situatie is voor alle betrokken partijen en rekenen op een goede en constructieve samenwerking.

Met vriendelijke groet,
R&E Services BV

De directie

Actueel nieuws

  • Woon jij in de Hoeksche Waard, ben je tussen de 16 en 27 jaar en wil jij je blijven ontwikkelen? Doe dan mee met HW doet, waarbij wij leerzame en...
  • Beste Collega’s, De afgelopen weken/dagen stijgt het aantal besmettingen met covid-19 zienderogen. Dat betekent voor R&E Services andermaal...
  • Beste collega’s, Zoals iedereen weet, is er in december een uitbraak van een nieuw coronavirus ook wel Sars-Cov-2 genoemd. Het virus kan de...